Eenmaal per week schoonmaken en de gevolgen?

Een bacterie (eenduizendste millimeter groot!) zal in 12 uur, bij voldoende voeding, vocht en warmte 68700000000 (achtenzestig miljard) nakomelingen krijgen. Als de condities dus slecht zijn ( veel organische stoffen, veel vocht en warmte) is het volstrekt onacceptabel om slechts eenmaal in de week te reinigen. In de gezondheidszorg (ziekenhuizen) kunnen we deze frequentie in…